Novinky ZŠ

Konkurz na ředitele školy

Vloženo: 22.06.2020

Příspěvek na kroužky

Vloženo: 08.06.2020

Z důvodu uzavření školy 11. března 2020 budeme vracet poměrnou část příspěvku na kroužky, z příspěvku na keramický kroužek 200,- Kč a z příspěvků na ostatní kroužky 70,- Kč. Peníze si máte možnost osobně vyzvednout v pondělí 15. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin ve škole.

Vstup do školy je rodičům zakázán, k předání peněz dojde u dveří budovy. Zvoňte na zvonek „chodba“.

Pokud si příspěvek nevyzvednete, budou peníze využity ve prospěch žáků základní školy. 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo:

Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti na informační schůzku do školy. Sejdeme se ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 hodin v základní škole. Schůzka bude trvat přibližně hodinu.

Program:

  • Informace týkající se nástupu dětí do školy
  • Seznámení dětí s paní učitelkou a prostředím školy a třídy

Setkání ve škole pro žáky II. stupně

Vloženo: 02.06.2020

Ve dnech 10. 6., 17. 6. a 26. 6. 2020 organizujeme ve škole setkání žáků druhého stupně v rámci skupin = tříd. Je nutné, aby žáci přinesli při prvním příchodu do školy Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem a odevzdali jej třídní učitelce. Formulář je k vytištění zde:

nebo je k dispozici ve škole. Prosíme rodiče, aby informovali třídní učitelky, zda se jejich dítě setkání zúčastní. Pro zajištění bezpečnosti je třeba, aby rodiče, pokud jejich dítě do školy mělo přijít a (ať už z jakéhokoliv důvodu) nepřijde, omluvit jej telefonicky.

Průběh setkání (10. 6. a 17. 6.):

– hlavním účelem je, aby měli žáci možnost se v tomto školním roce potkat ve škole, proběhnou třídnické hodiny a konzultace v předmětech matematika, český jazyk a angličtina

– je třeba dodržovat epidemiologická nařízení, zejména je nutné, aby žáci měli u sebe 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku), je vhodné mít s sebou osobní dezinfekční gel (NE spreje).

– začínáme v 8.00 hodin, příchod žáků do budovy nejdříve v 7.45 hodin, konec je plánován na 12.30 hodin a dle odjezdu autobusů

– žáci budou vstupovat do budovy zadním vchodem a u vstupu si vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem,

– v průběhu dne se žáci budou zdržovat ve svých třídách, během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu, k dispozici budou jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla

– obědy pro žáky z organizačních důvodů nemůžeme zajistit

– do školy si žáci přinesou sešity a učebnice do AJ, M a ČJ

Dne 26. 6. se uskuteční výdej vysvědčení a zakončení školního roku (podobně jako v minulých letech). Pozn. 29. a 30. 6. bude ředitelské volno.

V případě dotazů volejte: 605 534 932 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Informace – sběr

Vloženo:

V tomto školním roce je ukončen sběr baterií, drobného elektrozařízení, sběr hliníku a papíru.

Pomerančovou a citronovou kůru mohou žáci odevzdat v týdnu od 15. 6. – 19. 6. 2020 třídním učitelkám. Prosím přiložte: jméno a příjmení žáka, druh kůry a hmotnost, podpis rodiče.

Ředitelské volno

Vloženo: 29.05.2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Poslední den před prázdninami, kdy bude otevřena základní škola a mateřská škola je pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jana Kristová

POZOR změna telefonů

Vloženo: 28.05.2020

Od 28. 5. 2020 se mění telefonní číslo na ředitelku školy: 605 534 932

Zároveň je zavedeno telefonní číslo na zástupkyni ředitelky: 605 534 972

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY 25. 5. 2020

Vloženo: 20.05.2020
  1. Každý žák (pokud jej již dříve neodevzdal zákonný zástupce) musí mít s sebou Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdá jej třídní učitelce/učiteli.
  2. Žáci si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem u hlavních dveří. Do šatny se chodit nebude, děti se budou přezouvat u své třídy. Žáci 5. ročníku budou do budovy vstupovat bočním vchodem.
  3. Vstup do školy mají povolen pouze žáci, NE jejich doprovod.
  4. Děti přicházejí do školy průběžně dle příjezdu autobusů. Ježovské děti nejdříve v 7.45 hodin. Výuka probíhá tradičně od 8.00 hodin. Po skončení vyučování, v časech dle individuální domluvy s rodiči, odchází děti domů.
  5. Děti u sebe musí mít 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku). Je vhodné vybavit děti jejich osobním dezinfekčním gelem (NE spreje).
  6. Během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu dětí. Ve třídách a na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla.
  7. Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole jsou stejná jako za běžného provozu. To platí i pro odhlašování a přihlašování obědů. Na obědy budou od pondělí přihlášeny všechny děti, jejichž rodiče je nahlásili třídním učitelkám. Pokud dítě do školy některý den nepřijde, je nutné jej omluvit u třídní učitelky telefonicky (poté písemně v žákovské knížce) a oběd odhlásit u paní Kunické.

V případě dotazů volejte: 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Bodlinka, z. s.

Vloženo: 19.05.2020

Vážení rodiče,

po včerejší schůzce spolku Bodlinka, jeho členové rozhodli, že se letos školní ples konat nebude.
Důvodů je více: ve vnitřních prostorách se musí nosit roušky a dodržovat větší vzdálenosti mezi osobami, momentálně v KD probíhají opravy.

Ti, kteří si již zakoupili vstupenky mají možnost si peníze osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin ve škole. Vstup do školy je rodičům zakázán, k předání peněz dojde u dveří budovy. Zvoňte na zvonek „chodba“.

Peníze se také budou vydávat v ten samý den odpoledne v zasedací místnosti OÚ Ježov od 17.00 do 18.00 hodin. V ten stejný den i hodiny budou vráceny i peníze za divadlo (představení Rychlé Šípy ve Slováckém divadle UH).

Pokud si zakoupené lístky do divadla či na ples v tyto hodiny nevyzvednete, zůstávají (popřípadě budou vloženy) do pokladny spolku Bodlinka a budou využity ve prospěch žáků školy a dětí MŠ. 

Bodlinka, z. s.

Vloženo: 13.05.2020

Vážení rodiče, konečné rozhodnutí, zda se v tomto školním roce
bude konat ples a pokud ano, tak v jaké formě, rozhodne spolek Bodlinka na schůzce členů. Až budou známy další informace, objeví se zde na webových stránkách a obeznámíme rodiče žáků, kteří letos nacvičovali polonézu.