Novinky ZŠ

Distanční výuka v MŠ

Vloženo: 02.03.2021

Vážení rodiče,

v souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

 1. a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 2. b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

Vzdělávání Vašich dětí distančním způsobem bude probíhat formou off-line aktivit, tzn. takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.

Zadávání aktivit

Na začátku každého týdne obdržíte materiály pro tento zvolený typ výuky (pracovní listy), které děti vypracují. Vypracované pracovní listy se budou odevzdávat v ZŠ Ježov vždy v pondělí od 8:00 do 14:00, popř. v odpoledních hodinách p. uč. Netopilové (tel.: 735 757 596). Současně Vám předáme materiály na nový týden.

Informace k provozu škol od 27. 2. do 21. 3. 2021

Vloženo: 28.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce)
 • provoz mateřských a základních škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení

Ošetřovné

Informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Schránka důvěry

Vloženo: 18.02.2021

Vážení rodiče, protože Vás považujeme za své nejbližší a významné partnery, rádi bychom Vás informovali o umístění schránky důvěry, do které můžete sdělovat své názory a přání týkající se života v mateřské škole.
Schránka je umístěna v prostorách šatny mateřské školy.

Volná místa

Vloženo: 16.02.2021

Provoz školy od 15. února

Vloženo: 15.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února do 28. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Náboženství

Vloženo: 03.02.2021

Výuka náboženství:

 • žáci 1. třídy – čtvrtek 4. 2. 2021 ve 12:15
 • žáci 2. třídy – čtvrtek 4. 2. 2021 ve 13:00

Provoz školy od 1. února 2021

Vloženo: 28.01.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Sběr pomerančové a citronové kůry

Vloženo: 11.01.2021

Sběr kůry bude probíhat ve dnech od 11. – 15. ledna 2021.

Usušenou zváženou kůru s podepsaným lístkem můžete nosit

do školy v době od 7:30 do 14:00. Zvoňte na zvonek „chodba“.

K předání kůry dojde u hlavního vchodu.

Příští sběr kůry – 24. – 28. května 2021.

Na lístek napište:

 • jméno žáka, třída
 • druh kůry
 • hmotnost kůry
 • podpis rodičů

Kůra musí být:

 • úplně usušená (tzn. při manipulaci ji lze lehce zlomit)
 • bez plísně a molů
 • nesmí obsahovat zaschlou dužninu

Provoz školy od 11. ledna

Vloženo: 08.01.2021

Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna 2021.