Novinky ZŠ

Sběr pomerančové a citronové kůry

Vloženo: 11.01.2021

Sběr kůry bude probíhat ve dnech od 11. – 15. ledna 2021.

Usušenou zváženou kůru s podepsaným lístkem můžete nosit

do školy v době od 7:30 do 14:00. Zvoňte na zvonek „chodba“.

K předání kůry dojde u hlavního vchodu.

Příští sběr kůry – 24. – 28. května 2021.

Na lístek napište:

 • jméno žáka, třída
 • druh kůry
 • hmotnost kůry
 • podpis rodičů

Kůra musí být:

 • úplně usušená (tzn. při manipulaci ji lze lehce zlomit)
 • bez plísně a molů
 • nesmí obsahovat zaschlou dužninu

Provoz školy od 11. ledna

Vloženo: 08.01.2021

Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna 2021.

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vloženo: 29.12.2020
 • Prezenční výuka
  • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 • Distanční výuka
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Konzultace
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Školní družina
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.
  • Organizace školní družiny od 4. 1. 2021:
   • 1. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
   • 2. ročník – odpolední družina ve 2. třídě do 13:00 – Mgr. Růžena Vnučková
 • Stravování
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Žáci s prezenční výukou budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nezájmu si obědy odhlaste u paní Kunické.
  • Žáci s distanční výukou budou mít automaticky odhlášeny obědy. Žáci mají ale v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o odběr obědů si obědy opět přihlaste u paní Kunické. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.

PF 2021

Vloženo: 21.12.2020

21. a 22. prosince 2020

Vloženo: 16.12.2020

V návaznosti na mimořádná opatření při epidemii se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo pro žáky základních škol stanovit dny 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny.

Adopce zvířátka ze ZOO Hodonín

Vloženo: 11.12.2020

Část finančního výtěžku z Adventní online dražby jsme použili na adopci klokánka rudokrkého (Macropus rufogriseus). Adopcí klokánka jsme získali nejen adopční certifikát, ale i poukaz na vzdělávací program pro žáky dle vlastního výběru a adopční smlouvu. U adoptovaného zvířátka bude umístěna adopční cedulka se jménem adoptivního rodiče (ZŠ a MŠ Ježov).

Náboženství

Vloženo: 04.12.2020

Výuka náboženství:

 • žáci 1. a 2. třídy – čtvrtek 10. 12. 2020 ve 13:40
 • žáci 4. třídy – pátek 11. 12. 2020 ve 12:00

Školní družina

Vloženo:

Organizace školní družiny od 7. 12. 2020:

 • 1. a 2. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
 • 3. ročník – odpolední družina ve 3. třídě do 13:00 – Mgr. Ľudmila Justová

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vloženo: 24.11.2020
 • 1. stupeň základní školy:
  • 1. – 5. ročník – prezenční výuka
 • 2. stupeň základní školy:
  • 9. ročník – prezenční výuka
  • rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnu)
   • lichý týden (od 30. 11. do 4. 12. 2020, …):
    • 7. a 8. ročník – prezenční výuka
    • 6. ročník – distanční výuka
   • sudý týden (od 7. 12. do 11. 12. 2020, …):
    • 7. a 8. ročník – distanční výuka
    • 6. ročník – prezenční výuka
 • Prezenční výuka
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Konzultace
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Školní družina
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
  • Organizace školní družiny od 30. 11. 2020:
   • 1. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
   • 2. ročník – odpolední družina ve 2. třídě do 15:00 – Soňa Hojačová
   • 3. ročník – odpolední družina ve 3. třídě do 13:00 – Mgr. Ľudmila Justová
 • Stravování
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.
  • Žáci s prezenční výukou budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nezájmu si obědy odhlaste u paní Kunické.

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Vloženo: 13.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. ročníku.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci, u kterých probíhá distanční výuka, mají nárok na dotovaný oběd a mohou si stravu odebrat výdejním okénkem.