Září 2019

12. 9. Schůzka s rodiči v 17:00

12. – 13. 9. Sběr papíru

24. 9. Tonda obal, vzdělávací program

25. 9. Veletrh středních škol Kyjov, Divadlo fyziky (8. a 9. roč.)