Školská rada

Dne 19.10.2005 zřídila Obec Ježov na základě par.167 zákona č.561/2004 Sb. školskou radu.

Na úvodním zasedání, které proběhlo 12.12.2005, byl zvolen předseda školské rady.

Dne 21. listopadu 2012 byli zvoleni dva zástupci rodičů. Více ZDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda školské rady

  • Ing. Zdeněk Čechal, zástupce zřizovatele

Členové školské rady

  • Blanka Hajdajová, zástupce zřizovatele
  • Markéta Hlavinková, zástupce rodičů
  • Jana Kuchařová, zástupce rodičů
  • Mgr. Milena Kuběnová, zástupce pedagogického sboru
  • Marie Netopilová, zástupce pedagogického sboru

Projednávány jsou záležitosti dané zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jin. vzdělávání.

Zápis ze školské rady: Zápis z jednání školské rady