Počty žáků

Počet žáků k 3. 9. 2019

I. stupeň 49 žáků

II. stupeň 40 žáků

V naší škole je celkem 89  žáků.