Počty žáků

Počet žáků ke 4. 9. 2017

I. stupeň 47 žáků

II. stupeň 39 žáků

V naší škole je celkem 86  žáků.