Počty žáků

Počet žáků k 3. 9. 2018

I. stupeň 50 žáků

II. stupeň 36 žáků

V naší škole je celkem 86  žáků.