Historie školy

Stávající budova školy č. 50 byla postavena v Ježově v letech 1957 – 1960, provoz v ní byl slavnostně zahájen 1.ledna 1960.

Ve školním roce 1960 – 61 navštěvovalo 9 ročníků 1. a 2. stupně školy 304 žáků ve 12 třídách, působilo zde 15 učitelů, ředitelem školy byl Jaroslav Šmíd (dle kroniky „ působil již od r.1938 na Obecné škole v Ježově a iniciativně se ujal zřízení měšťanské školy v Ježově“).

Za uplynulých 50 let prošla školní budova mnohými změnami. V suterénu školy byla přebudována školní jídelna na dílny, v nové přístavbě vznikla moderně vybavená kuchyně s jídelnou. V areálu školy byla vybudována moderní tělocvična, v přízemí se školní družinou, v suterénu školy slouží výuce informatiky dobře vybavená počítačová učebna. Chloubou školy je také nový sportovní areál s umělým trávníkem a atletickým oválem se čtyřmi dráhami. Areál bude dále rozšiřován a mohou ho využívat nejen žáci školy, ale i sportující veřejnost.

Škola stojí v klidném prostředí stranou dopravního ruchu, v areálu plném zeleně s krásným výhledem do okolí.