Výuka

 

 Informace pro rodiče čtvrťáků – 1. pololetí 2017/18

Září

V pondělí 4.9. jsme se znovu sešli po prázdninách ve škole. Děti dostaly přihlášky a základní informace, další den pak učebnice a rozvrh hodin – postupně na něj „najedeme“. Většinu předmětů budeme mít spolu. V hlavních předmětech nás teď čeká opakování loňského učiva. Co se týče výuky – místo Prvouky mají letos 2 nové předměty – Přírodovědu a Vlastivědu. Další změny se týkají organizace fungování třídy – protože už jsou starší, volili si zástupce do třídní samosprávy a také své zástupce do školního parlamentu.

Věřím, že ve vzájemné spolupráci budeme postupně rozvíjet děti tak, aby se nejenom vzdělávaly, ale též celkově prospívaly a rostly ve schopnosti budovat a kultivovat vztahy se svými vrstevníky.

V pátek 8.9. jsme navštívili Kyjovský dětský sportovní koktejl na stadionu, kde se děti seznámily s některými kroužky a volnočasovými aktivitami města Kyjova.

Ve středu 13.9. proběhne od 16.30 v jídelně školy společná informační schůzka pro všechny rodiče.

V pondělí 18.9. pojedeme do skanzenu ve Strážnici na interaktivní program věnovaný podzimu. Veškeré informace mají děti v úkolníčku.