Výuka

Druhé pololetí 2017/2018

Únor

Druhé pololetí jsme začali karnevalem, který pro děti připravili deváťáci. Máme také za sebou jarní prázdniny.

ČJ jsme dobrali vzory podstatných jmen rodu mužského (a opakujeme ostatní vzory).

V M opakujeme probrané a také přidáváme geometrii (kruh, kružnice). Procvičili jsme násobení a dělení čísly 10, 100 a 1000. Pracujeme na řešení i tvoření slovních úloh.

Ve VL jsme dokončili kraje ČR, zvláště jsme se zaměřili na náš – Jihomoravský kraj.

V jsme mluvili o rostlinách a živočiších na louce a na poli.

Březen

V ČJ procvičujeme podstatná jména – určujeme rod, číslo, vzor a pád. Stále opakujeme určování rodu podstatných jmen. Začali jsme pracovat se slovesy (tvar určitý a neurčitý).

V M probíráme písemné násobení dvouciferným činitelem (pod sebou) – zkusili jsme dva způsoby a na dětech je vybrat si ten, který jim více vyhovuje a budou jej používat. Stále se vracíme k písemnému sčítání a odčítání (pod sebou) v oboru do 1 milionu, opakujeme také dělení jednociferným menšitelem. Průběžně řešíme slovní úlohy. Procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času.

Ve VL jsme zakončili probírání České republiky povídáním o Praze. Začínáme s dějepisnou částí, mluvíme o měření času  a poznáváme dějiny (pravěk). Budu průběžně zkoušet – ústně i písemně.

V  probíráme rostliny a živočichy vod (a bažin). V Pá 9.3. jsme navštívili výstavu mysliveckých trofejí v Mikulčicích. Vstup byl zdarma, autobus nám hradí myslivecké sdružení z Ježova.

Ve Stř 14.3. nás navštívila Agentura Pernštejni s představením Staré pověsti české (vstupné hrazeno z KPŠ.) Ve Stř 21.3. nás čeká další část dopravní výchovy. V Pá 23.3. plánujeme program s přespáním ve škole – Noc s Andersenem.