Výuka

  1. týden

CO SE NAUČÍM?

Český jazyk Vyvození B, b, 4 tvary, náslovné B (výbuchová hláska).
Slovní zásoba, přirovnání, protiklad. Pro vyvození – buben, balík, bludiště, brýle, brčko.

Mariášové karty, skládání rozstřižených tvarů písmene, obtahování, dokreslování…

Pohádky – Budulínek, Bob a Bobek, Boudo, budko…

psaní Uvolňování ruky, švihy, špičky (z rohu do rohu), zmenšování tvarů. Užití bambulky v dlani (správné držení).

 

Matematika Počet 0,1,2,3 – sčítání a odčítání, rozklady čísel. Psaní číslic, znamének. Početní divadélko, destičky a karty s číslicemi.

Geometrické tvary, barvy.

 

Prvouka Jsem školák, školní budova (bludiště).

Pracovní návyky v průběhu vyučování.

 

Zpěv Tluče bubeníček, Byla jedna babka…
Tvoření, kreslení rozfoukávání barev, hvězda, slunce (zatlač x povol), bubliny, balón

tvoření tvarů písmene B

Cvičení cvičení s balóny, na slepou bábu, brankáře…

 

Po – donesu věc, která začíná na B

Út – donesu si bublifuk nebo brčko

– donesu si brýle (jakékoliv, kdo má) nebo šátek na hlavu