Organizace

Školní družina je zřízena jako součást Základní školy a mateřské školy, Ježov, příspěvková organizace.

Kapacita školní družiny je 25 dětí.

Pravidla pro organizaci, provoz a výchovně-vzdělávací práci ŠD jsou stanovena ve Vyhlášce o zájmovém vzdělávání č. 75/2005 Sb.
Personální podmínky výchovně vzdělávací činnosti ŠD

Vychovatelka školní družiny: Marie Netopilová

Telefon: 735 757 596