Novinky ZŠ

SBĚR PAPÍRU

Vloženo: 26.09.2018

Kontejner na papír bude přistaven na parkovišti ZŠ. Papír můžete přivážet od úterý 2. 10. od 14.00 hodin do středy 3. 10. do 12.00 hodin.

Děkujeme za jakékoliv množství papíru, kterým přispějete. Výtěžek bude použit ve prospěch dětí.

Schůzka 12. 9.

Vloženo: 11.09.2018

Zveme rodiče dětí ZŠ na informační schůzku 12. 9. v 17.00 hodin ve školní jídelně. Po skončení schůzky možnost prohlídky tříd s novými interaktivními projektory.

Zahájení školního roku 2018/2019

Vloženo: 30.08.2018

Těšíme se v pondělí 3. 9. v 8.00 hodin před školou.

Zahájení bude trvat přibližně půl hodiny. Prvňáčci s rodiči poté půjdou s paní učitelkou do třídy.

Děti budou odcházet ze školy dle odjezdu autobusů. 

Hezké prázdniny

Vloženo: 27.06.2018

Přejeme všem krásné prázdniny.

 

Školní rok 2018/2019 začíná 3. 9. 2018. Sejdeme se v 8.00 hodin před budovou školy.

Žáci budou odcházet domů v 8.30 hodin.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen 4. 9. 2018.

Dodatek ke školnímu řádu

Vloženo: 22.06.2018

Dodatek školního řádu se týká používání sociálních sítí v době pobytu žáků ve škole či na školních akcích.

dodatek 19. 6. 2018 ŠŘ ZŠ

Schůzka rodičů

Vloženo: 08.06.2018

Dne 19. 6. 2018 v 17.30 hodin, se koná hromadná schůzka rodičů (ve školní jídelně).

Program:

– informace o nákupu pomůcek a vybavení z peněz KPŠ,

– informace o novém spolku (Bodlinka, z. s. – stanovy), který bude spolupracovat se školou,

– organizace příštího školního roku,

– různé.

Seznam přijatých (nepřijatých) dětí na šk. rok 2018/2019

Vloženo: 24.04.2018

Zápis 2018

Dokument – Rozhodnutí o přijetí jednotlivých dětí vede ředitelka v osobním spisu každého dítěte. Na požádání (telefonicky) ředitelka vystaví a vydá Rozhodnutí o přijetí zákonným zástupcům (do vlastních rukou).

Kontejner papír

Vloženo: 09.04.2018

Kontejner na papír bude ke škole přistaven 25. 4. 2018 tj. ve stejný den, kdy se konají třídní schůzky. Předem děkujeme za jakékoliv množství starého papíru. Hmotnost odevzdaného papíru hlásí žáci svým třídním učitelům.

Rozpis třídních schůzek viz. záložka Třídní schůzky.

Ředitelské volno

Vloženo: 05.04.2018

Vyhlašuji na dny 30. 4. a 7. 5. 2018 ředitelské volno. Volný den se bude týkat celé školy včetně MŠ.

Mgr. Jana Kristová

ředitelské volno