Novinky ZŠ

Pro rodiče

Vloženo: 16.04.2020

Vážení rodiče,

prosíme, mějte strpení a vyčkejte na další informace o vládou plánovaném otevření škol. To, co v těchto dnech slyšíte v televizi je jen „hrubý nástřel“ toho, jak by to mohlo vypadat. Ředitelství školy čeká na oficiální vyjádření Ministerstva školství, které je rozesíláno přímo na školy. Předpokládáme, že více budeme vědět až koncem dubna. Děkujeme za pochopení.INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vloženo: 02.04.2020

Informace z dopisu ministra školství k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ:

  • Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po otevření škol, konkrétní termín stanoví MŠMT,
  • přijímací zkouška se bude konat jen v jednom termínu na škole, kterou uchazeč uvedl na prvním místě,
  • obsahově se na přijímací zkoušce nic nemění, skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
  • výsledek přijímacího řízení bude odeslán na obě školy, které si uchazeč zvolil,
  • školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 8 kalendářních dnů, k dispozici musí být po dobu 15 dnů na webových stránkách škol, či na veřejně přístupném místě v jednotlivých školách,
  • na odevzdání zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů.
  • Standardní odvoláni je letos nahrazeno „institutem nového rozhodnutí“ – ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“).

Případné dotazy k přijímacímu řízení směřujte na vybrané střední školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vloženo: 26.03.2020

Nabízíme několik možností provedení zápisu – vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí (Žádost o odklad) a příslušné přílohy:

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

3. naskenujte a zašlete na mailovou adresu: skolajezov@email.cz, zde je nutný elektronický podpis,

4. naskenujte a zašlete datovou schránkou na adresu: ji4mm5x,

5. popřípadě doručte osobně po telefonické dohodě s vedením školy na telefonním čísle: 724 944 397.

ZDE JE PODROBNÝ NÁVOD JAK POSTUPOVAT:

Příjem Žádostí o přijetí (Žádostí o odklad) bude probíhat od 13. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

„Ošetřovné“

Vloženo: 20.03.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy vydává ředitelka školy po telefonické domluvě na čísle 724 944 397. Potvrzený formulář zasíláme mailem. Je třeba jej vytisknout, doplnit část B a doručit zaměstnavateli.

Zápis do 1. třídy

Vloženo: 16.03.2020

Zápis do 1. třídy, který se měl konat 7. 4. 2020 bude odložen. Termín bude upřesněn. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Informace – divadlo

Vloženo:

Plánovaný zájezd do Slováckého divadla (1. 4. 2020) je přesunut na neurčito. Pokud by se představení nekonalo, peníze budou vráceny.

ŠKOLNÍ PLES

Vloženo: 12.03.2020

ŠKOLNÍ PLES, který se měl konat 28. 3. 2020 je přesunut na květen nebo červen 2020.
Den konání bude upřesněn.

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.03.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) vydá po telefonické domluvě ředitelství školy, volejte na číslo 724 944 397.