Novinky ZŠ

Informace – sběr

Vloženo: 02.06.2020

V tomto školním roce je ukončen sběr baterií, drobného elektrozařízení, sběr hliníku a papíru.

Pomerančovou a citronovou kůru mohou žáci odevzdat v týdnu od 15. 6. – 19. 6. 2020 třídním učitelkám. Prosím přiložte: jméno a příjmení žáka, druh kůry a hmotnost, podpis rodiče.

Ředitelské volno

Vloženo: 29.05.2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Poslední den před prázdninami, kdy bude otevřena základní škola a mateřská škola je pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jana Kristová

POZOR změna telefonů

Vloženo: 28.05.2020

Od 28. 5. 2020 se mění telefonní číslo na ředitelku školy: 605 534 932

Zároveň je zavedeno telefonní číslo na zástupkyni ředitelky: 605 534 972

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY 25. 5. 2020

Vloženo: 20.05.2020
  1. Každý žák (pokud jej již dříve neodevzdal zákonný zástupce) musí mít s sebou Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdá jej třídní učitelce/učiteli.
  2. Žáci si po vstupu do budovy vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem u hlavních dveří. Do šatny se chodit nebude, děti se budou přezouvat u své třídy. Žáci 5. ročníku budou do budovy vstupovat bočním vchodem.
  3. Vstup do školy mají povolen pouze žáci, NE jejich doprovod.
  4. Děti přicházejí do školy průběžně dle příjezdu autobusů. Ježovské děti nejdříve v 7.45 hodin. Výuka probíhá tradičně od 8.00 hodin. Po skončení vyučování, v časech dle individuální domluvy s rodiči, odchází děti domů.
  5. Děti u sebe musí mít 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku). Je vhodné vybavit děti jejich osobním dezinfekčním gelem (NE spreje).
  6. Během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu dětí. Ve třídách a na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla.
  7. Pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole jsou stejná jako za běžného provozu. To platí i pro odhlašování a přihlašování obědů. Na obědy budou od pondělí přihlášeny všechny děti, jejichž rodiče je nahlásili třídním učitelkám. Pokud dítě do školy některý den nepřijde, je nutné jej omluvit u třídní učitelky telefonicky (poté písemně v žákovské knížce) a oběd odhlásit u paní Kunické.

V případě dotazů volejte: 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Bodlinka, z. s.

Vloženo: 19.05.2020

Vážení rodiče,

po včerejší schůzce spolku Bodlinka, jeho členové rozhodli, že se letos školní ples konat nebude.
Důvodů je více: ve vnitřních prostorách se musí nosit roušky a dodržovat větší vzdálenosti mezi osobami, momentálně v KD probíhají opravy.

Ti, kteří si již zakoupili vstupenky mají možnost si peníze osobně vyzvednout ve čtvrtek 28. 5. 2020 od 9.00 do 11.00 hodin ve škole. Vstup do školy je rodičům zakázán, k předání peněz dojde u dveří budovy. Zvoňte na zvonek „chodba“.

Peníze se také budou vydávat v ten samý den odpoledne v zasedací místnosti OÚ Ježov od 17.00 do 18.00 hodin. V ten stejný den i hodiny budou vráceny i peníze za divadlo (představení Rychlé Šípy ve Slováckém divadle UH).

Pokud si zakoupené lístky do divadla či na ples v tyto hodiny nevyzvednete, zůstávají (popřípadě budou vloženy) do pokladny spolku Bodlinka a budou využity ve prospěch žáků školy a dětí MŠ. 

Bodlinka, z. s.

Vloženo: 13.05.2020

Vážení rodiče, konečné rozhodnutí, zda se v tomto školním roce
bude konat ples a pokud ano, tak v jaké formě, rozhodne spolek Bodlinka na schůzce členů. Až budou známy další informace, objeví se zde na webových stránkách a obeznámíme rodiče žáků, kteří letos nacvičovali polonézu.

Další informace k otevření školy

Vloženo: 12.05.2020

Vážení rodiče, po předběžném zjišťování zájmu o školní docházku jsme zjistili, že většina dětí nastoupí. Zde je pár upřesňujících informací:

Pokud se ještě o docházce Vašeho dítěte rozhodujete, je nutné mít na paměti, že je potřebné dítě nahlásit nejpozději 18. 5. 2020 třídní učitelce.

Obědy – sdělte prosím třídním učitelkám, zda bude Vaše dítě chodit na obědy. Učitelky budou informovat vedoucí ŠJ p. Kunickou

Družinu bohužel zajistit nemůžeme. Konec vyučování budeme přizpůsobovat odjezdům autobusů a individuální domluvě s rodiči. Odpolední dohled nad jednotlivými třídami z kapacitních důvodů nelze zajistit až do 15té hodiny, protože dětem, které se prezenční výuky nebudou účastnit (i když je jich jen málo) musí být zabezpečena výuka distanční.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Informace k otevření školy 25. 5. 2020

Vloženo: 05.05.2020

Oznamujeme rodičům, že od 25. 5. 2020 budeme otevírat školu pro žáky I. stupně. Protože naše třídy mají počet žáků nižší než 15, výuka bude probíhat ve složení jak jsou děti zvyklé, tzn. normálně po ročnících, žádné hodiny se nebudou spojovat.

Pokud rodiče mají o školní docházku zájem, je třeba informovat třídní učitelku/učitele o nástupu dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. Do skupin (tříd) mohou docházet jen ty děti, které budou do tohoto data nahlášeny, pozdější přihlášení není možné. K tomuto účelu jsme vyhotovili PROHLÁŠENÍ O NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLY.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 do 12.00 hodin a dle autobusového spojení. Oběd bude zajištěn.

Fungování školní družiny v podobě, jak ji znáte, nemůžeme zajistit. Skupiny žáků nemůžeme slučovat. Zatím promýšlíme, jak zorganizovat odpolední dohled nad dětmi.

Při nástupu dítěte do školy je také nutné dodat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Oba formuláře jsou k dispozici také na obecním úřadu v Ježově.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Konzultace pro 9. ročník

Vloženo: 04.05.2020

Konzultace, které budou zaměřeny na přípravu žáků k přijímacím zkouškám, organizujeme od pondělí 11. 5. 2020 vždy v pondělí (Čj) a čtvrtek (M) od 9:45 do 12:30 hodin. Při nástupu žáka do školy je nutné doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ke stažení zde:

Prohášení je v tištěné podobě k dispozici i na obecním úřadu Ježov.

Sběr

Vloženo: 29.04.2020

Vážení rodiče, zde je pár informací o organizaci sběru. Cokoliv sbíráte, ať už papír, hliník či kůru citrusů, pokud můžete, skladujte vše zatím u Vás doma. Jestliže nutně potřebujete něco odvézt do školy, kontaktujte pana školníka Rybu na telefonu 731 452 747. Množství sběru, které odevzdáte ve škole nahlaste třídní učitelce Vašeho dítěte. Upozorňujeme, že v hliníkovém sběru nesmí být ani kousek jiného materiálu (jiný kov či plast).