Novinky ZŠ

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Vloženo: 13.11.2020

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. ročníku.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci, u kterých probíhá distanční výuka, mají nárok na dotovaný oběd a mohou si stravu odebrat výdejním okénkem.


Obědy

Vloženo:

Obědy mají všichni žáci odhlášeny. V případě zájmu o odběr obědů si obědy opět přihlaste u paní Kunické. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.

Provoz MŠ

Vloženo: 12.10.2020

Ve dnech 26. a 27. října 2020 bude běžný provoz MŠ. V době podzimních prázdnin 29. a 30. října 2020 bude MŠ uzavřena.

Opatření MŠMT

Vloženo: 09.10.2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • pro mateřské školy se stávající režim nemění
 • u 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění)
 • u 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, a proto bude výuka probíhat následovně:
  • od 12. do 16. října 2020
   • 6. a 9. ročník – prezenční výuka
   • 7. a 8. ročník – distanční výuka
  • od 19. do 23. října 2020
   • 6. a 9. ročník – distanční výuka
   • 7. a 8. ročník – prezenční výuka

eRouška

Vloženo: 08.10.2020

Aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkal s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.

Opatření MŠMT

Vloženo:

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.