Logo EU

"Rekonstrukce - zhodnocení tělocvičny u ZŠ Ježov" | č. projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01557 |
Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel | Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel | Je spolufinancován Evropskou unií

Novinky ZŠ

Třídní schůzky

Vloženo: 25.10.2016

Třídní schůzky se konají ve středu 23. 11. 2016

  1. ročník v 15.00 hodin s dětmi
  2. ročník od 15.00 hodin (dle domluvy)
  3. ročník v 15.00 hodin
  4. ročník 14.30 – 16.30 hodin
  5. ročník v 16.00 hodin společné informace, pak prospěch jednotlivě
  6. ročník 15.00 – 16.30 hodin
  7. ročník 15.00 – 16.30 hodin
  8. ročník 15.00 – 16.30 hodin
  9. ročník v 16.00 hodin

Školní řád

Vloženo: 12.10.2016

V záložce (vpravo) „Dokumenty“ najdete plné znění školního řádu. Školní řád je upraven k 31. 8. 2016.

Upozornění

Vloženo: 06.10.2016

Upozorňujeme na zvýšený výskyt virového onemocnění. Může se jednat o „Nemoc ruka, noha, ústa“. V případě, že u dítěte objevíte vyrážku, doporučujeme navštívit lékaře a řídit se jeho pokyny.

 

Stromy s pamětí

Vloženo: 26.09.2016

V pátek 16. 9. proběhlo v areálu školy vysazení lípy v rámci projektu Stromy s pamětí. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

stromy-s-pameti

Zahájení školního roku 2016/2017

Vloženo: 31.08.2016

Školní rok začíná 1. 9. 2016 v 8.00 před budovou školy. Žáci budou odcházet domů v 8.30 hodin.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2016

Kavárna nejen pro maminky

Vloženo: 24.05.2016

Ukončení souteže ve sběru papíru

Vloženo: 23.05.2016

Sběr starého papíru bude ukončen v úterý 31. 5. 2016.

Kavárna nejen pro maminky

Vloženo: 13.05.2016

Srdečně všechny zveme do kavárny nejen pro maminky. V neděli 15. května v 15.00 hodin v KD Ježov.

VITAMÍNOVÝ DEN

Vloženo: 11.04.2016

V pondělí 18. 4. 2016 se v naší škole pro žáky 1. stupně uskuteční „Vitamínový den“. Obsahem bude beseda o stravovacích návycích, ochutnávka čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných šťáv a koktejlů z mléka a medu.

Noc s Adersenem

Vloženo: 30.03.2016

Na pátek a sobotu (1. a 2. dubna) připravujeme pro žáky 1. stupně Noc s Andersenem s přespáním ve škole.

Sejdeme se v pátek v 18.00 hodin, navštívíme místní knihovnu a kostel sv. Jakuba. V sobotu ráno v 8.00 hodin si rodiče děti vyzvednou ve

škole.