Logo EU

"Rekonstrukce - zhodnocení tělocvičny u ZŠ Ježov" | č. projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01557 |
Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel | Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel | Je spolufinancován Evropskou unií

Novinky ZŠ

Karneval

Vloženo: 26.01.2018

Ve čtvrtek 1. února pořádá 9. ročník tradiční karneval pro žáky prvního stupně. Karneval se uskuteční v tělocvičně od 10.00 hodin.

Poděkování

Vloženo: 15.01.2018

Děkujeme obci Žádovice, panu starostovi Seďovi, za ochotu a vstřícnost a bezplatný pronájem kulturního domu (zkoušky polonézy a ples).

Výtěžek z Adventní kavárny

Vloženo:

Paní Kuchynková děkuje za finanční příspěvek 3 000,- Kč, který použije pro dceru Natálku na pobyt v lázních Klimkovice.

Za zbylou částku jsme pořídili hrnčířský kruh do keramické dílny.

pf 2018

Vloženo: 28.12.2017

Upozornění

Vloženo: 18.12.2017

Od 1. 1. 2018 jsou platná nová telefonní čísla:

Učitelé ZŠ 735 757 592

Mateřská škola 735 757 593

Školní jídelna 735 757 594

Školní družina 735 757 596

Telefonní číslo na ředitelku zůstává stejné 724 944 397

 

Sběr papíru

Vloženo: 29.11.2017

Ve dnech 6. prosince od 7.00 hodin a 7. prosince do 8.00 hodin, bude u školy, na parkovišti, přistaven kontejner na papír. Zde mohou žáci a rodiče odevzdat zvážený papír. Hmotnost odevzdaného papíru přinesou žáci, písemně (na papírku) s podpisem rodiče, svému tř. učiteli.

POZOR změna – sběr starého papíru

Vloženo: 18.10.2017

Po dohodě s rodiči na záříjové hromadné schůzce, bude od tohoto školního roku sběr starého papíru probíhat vždy k určitému datu. (Už nebude třeba papír nosit do „domečku“ za školou a poté do kontejneru.)

Na parkovišti vedle školy bude přistaven kontejner, kam rodiče mohou zvážený papír přivézt. Datum přistavení kontejneru zveřejníme vždy s dostatečným předstihem.

Kde studují naši žáci?

Vloženo: 14.10.2017
V minulém školním roce složili naši žáci přijímací zkoušky na následující školy:
Tři žákyně studují:
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov – „Gymnázium“
Tři žákyně sudují:
Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov – „Zdravotnický asistent“
Dva žáci:
Střední škola Gastronomie , Hotelnictví a Lesnictví Bzenec – „Lesní mechanizátor“
Dvě žákyně:
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace – „Kadeřník“
Dva žáci:
Střední odborné učiliště Kyjov,Havlíčkova 1223/17 příspěvková organizace – „Instalatér“

GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ!

Evropský den jazyků

Vloženo: 04.10.2017

Evropský den jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy, připadá na 26. září. V ZŠ Ježov jsme ho však oslavili až v pátek 29. září. Naši školu navštívili milí hosté, kteří se s žáky podělili o zážitky ze svých cest a bohaté zkušenosti s komunikací v cizích jazycích. Pan R. Kopecký si připravil zajímavé povídání a prezentaci o zemích, v kterých pobýval ( Kuba, Mexiko, Angola,…). Pavlína Netopilová studovala na Filipínách, kde se celou dobu pobytu dorozumívala anglicky. Pan učitel Pavol Klimeš žil několik let ve Velké Británii a žákům vylíčil úskalí, která na něj v nové „domovině“ čekala. Paní učitelka A. Křivánková povyprávěla žákům o Francii a naučila je i několik francouzských frází a slovíček. V druhé části dopoledne měli pak žáci možnost si na různých stanovištích evropské jazyky i „vyzkoušet“, a to prostřednictvím zábavných aktivit. Předváděli např. pantomimu, skládali puzzle, přiřazovali lístečky, oblékali spolužáka podle pokynů, hádali názvy států podle indicií atd. Účelem „netradičního dopoledne“ bylo nejen žáky seznámit s některými zeměmi a jejich zvyklostmi, ale zároveň je motivovat k učení cizích jazyků.