Novinky ZŠ

Vítání prvňáčků

Vloženo: 03.09.2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020-2021 v 1. třídě

Ovoce a mléko do škol

Vloženo: 01.09.2020

Ve středu 2. září bude první závoz ovoce a mléka do školy firmou MK Fruit. Žáci dostanou pitíčko ze 100% jablečné šťávy a neochucené mléko Kravík. Další závozy budou probíhat každých 14 dnů.

Fotografování

Vloženo:

Ve čtvrtek 3. září 2020 od 8 hodin proběhne fotografování tříd 2. – 9. ročníku. Jde o náhradní fotografování třídních kolektivů 1. – 8. ročníku za školní rok 2019/2020. Poté bude asi od 9 hodin fotografování prvňáčků (tradiční fotografování prvňáčků ve školní lavici).

Opatření

Vloženo:

Od 1. září 2020 je pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole omezen:

– vstupní vestibul

– šatna, schodiště – 2. podesta

ŠD – šatna a chodba ŠD

MIMO VYHRAZENÝ PROSTOR VSTUP POUZE S ROUŠKOU

Zahájení školního roku

Vloženo: 27.08.2020

Konkurz na ředitele školy

Vloženo: 22.06.2020

Příspěvek na kroužky

Vloženo: 08.06.2020

Z důvodu uzavření školy 11. března 2020 budeme vracet poměrnou část příspěvku na kroužky, z příspěvku na keramický kroužek 200,- Kč a z příspěvků na ostatní kroužky 70,- Kč. Peníze si máte možnost osobně vyzvednout v pondělí 15. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin ve škole.

Vstup do školy je rodičům zakázán, k předání peněz dojde u dveří budovy. Zvoňte na zvonek „chodba“.

Pokud si příspěvek nevyzvednete, budou peníze využity ve prospěch žáků základní školy. 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo:

Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti na informační schůzku do školy. Sejdeme se ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 hodin v základní škole. Schůzka bude trvat přibližně hodinu.

Program:

  • Informace týkající se nástupu dětí do školy
  • Seznámení dětí s paní učitelkou a prostředím školy a třídy

Setkání ve škole pro žáky II. stupně

Vloženo: 02.06.2020

Ve dnech 10. 6., 17. 6. a 26. 6. 2020 organizujeme ve škole setkání žáků druhého stupně v rámci skupin = tříd. Je nutné, aby žáci přinesli při prvním příchodu do školy Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem a odevzdali jej třídní učitelce. Formulář je k vytištění zde:

nebo je k dispozici ve škole. Prosíme rodiče, aby informovali třídní učitelky, zda se jejich dítě setkání zúčastní. Pro zajištění bezpečnosti je třeba, aby rodiče, pokud jejich dítě do školy mělo přijít a (ať už z jakéhokoliv důvodu) nepřijde, omluvit jej telefonicky.

Průběh setkání (10. 6. a 17. 6.):

– hlavním účelem je, aby měli žáci možnost se v tomto školním roce potkat ve škole, proběhnou třídnické hodiny a konzultace v předmětech matematika, český jazyk a angličtina

– je třeba dodržovat epidemiologická nařízení, zejména je nutné, aby žáci měli u sebe 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku), je vhodné mít s sebou osobní dezinfekční gel (NE spreje).

– začínáme v 8.00 hodin, příchod žáků do budovy nejdříve v 7.45 hodin, konec je plánován na 12.30 hodin a dle odjezdu autobusů

– žáci budou vstupovat do budovy zadním vchodem a u vstupu si vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem,

– v průběhu dne se žáci budou zdržovat ve svých třídách, během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu, k dispozici budou jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla

– obědy pro žáky z organizačních důvodů nemůžeme zajistit

– do školy si žáci přinesou sešity a učebnice do AJ, M a ČJ

Dne 26. 6. se uskuteční výdej vysvědčení a zakončení školního roku (podobně jako v minulých letech). Pozn. 29. a 30. 6. bude ředitelské volno.

V případě dotazů volejte: 605 534 932 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Informace – sběr

Vloženo:

V tomto školním roce je ukončen sběr baterií, drobného elektrozařízení, sběr hliníku a papíru.

Pomerančovou a citronovou kůru mohou žáci odevzdat v týdnu od 15. 6. – 19. 6. 2020 třídním učitelkám. Prosím přiložte: jméno a příjmení žáka, druh kůry a hmotnost, podpis rodiče.