Novinky ZŠ

Další informace k otevření školy

Vloženo: 12.05.2020

Vážení rodiče, po předběžném zjišťování zájmu o školní docházku jsme zjistili, že většina dětí nastoupí. Zde je pár upřesňujících informací:

Pokud se ještě o docházce Vašeho dítěte rozhodujete, je nutné mít na paměti, že je potřebné dítě nahlásit nejpozději 18. 5. 2020 třídní učitelce.

Obědy – sdělte prosím třídním učitelkám, zda bude Vaše dítě chodit na obědy. Učitelky budou informovat vedoucí ŠJ p. Kunickou

Družinu bohužel zajistit nemůžeme. Konec vyučování budeme přizpůsobovat odjezdům autobusů a individuální domluvě s rodiči. Odpolední dohled nad jednotlivými třídami z kapacitních důvodů nelze zajistit až do 15té hodiny, protože dětem, které se prezenční výuky nebudou účastnit (i když je jich jen málo) musí být zabezpečena výuka distanční.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Informace k otevření školy 25. 5. 2020

Vloženo: 05.05.2020

Oznamujeme rodičům, že od 25. 5. 2020 budeme otevírat školu pro žáky I. stupně. Protože naše třídy mají počet žáků nižší než 15, výuka bude probíhat ve složení jak jsou děti zvyklé, tzn. normálně po ročnících, žádné hodiny se nebudou spojovat.

Pokud rodiče mají o školní docházku zájem, je třeba informovat třídní učitelku/učitele o nástupu dítěte do školy nejpozději do 18. 5. 2020. Do skupin (tříd) mohou docházet jen ty děti, které budou do tohoto data nahlášeny, pozdější přihlášení není možné. K tomuto účelu jsme vyhotovili PROHLÁŠENÍ O NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLY.

Výuka bude probíhat denně od 8.00 do 12.00 hodin a dle autobusového spojení. Oběd bude zajištěn.

Fungování školní družiny v podobě, jak ji znáte, nemůžeme zajistit. Skupiny žáků nemůžeme slučovat. Zatím promýšlíme, jak zorganizovat odpolední dohled nad dětmi.

Při nástupu dítěte do školy je také nutné dodat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Oba formuláře jsou k dispozici také na obecním úřadu v Ježově.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Konzultace pro 9. ročník

Vloženo: 04.05.2020

Konzultace, které budou zaměřeny na přípravu žáků k přijímacím zkouškám, organizujeme od pondělí 11. 5. 2020 vždy v pondělí (Čj) a čtvrtek (M) od 9:45 do 12:30 hodin. Při nástupu žáka do školy je nutné doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ke stažení zde:

Prohášení je v tištěné podobě k dispozici i na obecním úřadu Ježov.

Sběr

Vloženo: 29.04.2020

Vážení rodiče, zde je pár informací o organizaci sběru. Cokoliv sbíráte, ať už papír, hliník či kůru citrusů, pokud můžete, skladujte vše zatím u Vás doma. Jestliže nutně potřebujete něco odvézt do školy, kontaktujte pana školníka Rybu na telefonu 731 452 747. Množství sběru, které odevzdáte ve škole nahlaste třídní učitelce Vašeho dítěte. Upozorňujeme, že v hliníkovém sběru nesmí být ani kousek jiného materiálu (jiný kov či plast).

Pro rodiče

Vloženo: 16.04.2020

Vážení rodiče,

prosíme, mějte strpení a vyčkejte na další informace o vládou plánovaném otevření škol. To, co v těchto dnech slyšíte v televizi je jen „hrubý nástřel“ toho, jak by to mohlo vypadat. Ředitelství školy čeká na oficiální vyjádření Ministerstva školství, které je rozesíláno přímo na školy. Předpokládáme, že více budeme vědět až koncem dubna. Děkujeme za pochopení.INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vloženo: 02.04.2020

Informace z dopisu ministra školství k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ:

  • Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po otevření škol, konkrétní termín stanoví MŠMT,
  • přijímací zkouška se bude konat jen v jednom termínu na škole, kterou uchazeč uvedl na prvním místě,
  • obsahově se na přijímací zkoušce nic nemění, skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
  • výsledek přijímacího řízení bude odeslán na obě školy, které si uchazeč zvolil,
  • školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 8 kalendářních dnů, k dispozici musí být po dobu 15 dnů na webových stránkách škol, či na veřejně přístupném místě v jednotlivých školách,
  • na odevzdání zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů.
  • Standardní odvoláni je letos nahrazeno „institutem nového rozhodnutí“ – ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“).

Případné dotazy k přijímacímu řízení směřujte na vybrané střední školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vloženo: 26.03.2020

Nabízíme několik možností provedení zápisu – vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí (Žádost o odklad) a příslušné přílohy:

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

3. naskenujte a zašlete na mailovou adresu: skolajezov@email.cz, zde je nutný elektronický podpis,

4. naskenujte a zašlete datovou schránkou na adresu: ji4mm5x,

5. popřípadě doručte osobně po telefonické dohodě s vedením školy na telefonním čísle: 724 944 397.

ZDE JE PODROBNÝ NÁVOD JAK POSTUPOVAT:

Příjem Žádostí o přijetí (Žádostí o odklad) bude probíhat od 13. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

„Ošetřovné“

Vloženo: 20.03.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy vydává ředitelka školy po telefonické domluvě na čísle 724 944 397. Potvrzený formulář zasíláme mailem. Je třeba jej vytisknout, doplnit část B a doručit zaměstnavateli.