Novinky ZŠ

Upozornění

Vloženo: 06.10.2016

Upozorňujeme na zvýšený výskyt virového onemocnění. Může se jednat o „Nemoc ruka, noha, ústa“. V případě, že u dítěte objevíte vyrážku, doporučujeme navštívit lékaře a řídit se jeho pokyny.

 

Stromy s pamětí

Vloženo: 26.09.2016

V pátek 16. 9. proběhlo v areálu školy vysazení lípy v rámci projektu Stromy s pamětí. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

stromy-s-pameti

Zahájení školního roku 2016/2017

Vloženo: 31.08.2016

Školní rok začíná 1. 9. 2016 v 8.00 před budovou školy. Žáci budou odcházet domů v 8.30 hodin.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2016

Kavárna nejen pro maminky

Vloženo: 24.05.2016

Ukončení souteže ve sběru papíru

Vloženo: 23.05.2016

Sběr starého papíru bude ukončen v úterý 31. 5. 2016.

Kavárna nejen pro maminky

Vloženo: 13.05.2016

Srdečně všechny zveme do kavárny nejen pro maminky. V neděli 15. května v 15.00 hodin v KD Ježov.

Noc s Adersenem

Vloženo: 30.03.2016

Na pátek a sobotu (1. a 2. dubna) připravujeme pro žáky 1. stupně Noc s Andersenem s přespáním ve škole.

Sejdeme se v pátek v 18.00 hodin, navštívíme místní knihovnu a kostel sv. Jakuba. V sobotu ráno v 8.00 hodin si rodiče děti vyzvednou ve

škole.

Portál PROŠKOLY

Vloženo: 19.02.2016

I v letošním roce mají žáci možnost využít množství testů na portálu PROŠKOLY.CZ

Testy jsou přizpůsobeny dětem od prvních tříd až po deváťáky. Kromě jazykových a matematických testů jsou zde kvízy a testy rozumových schopností a paměti. Pro žáky 8. a 9. ročníku je k dispozici test volby povolání, který vyplňuje žák, jeho rodič a kamarád. Test je pak komplexně vyhodnocen. Přístupové údaje mají žáci u sebe – nalepené v sešitu informatiky, popř. v žákovské knížce.

Proškoly.cz

 

ZÁPIS DO MŠ

Vloženo: 10.02.2016

Ředitelstvé Základní školy a mateřské školy, Ježov 

sděluje 

Zápis do mateřské školy 

na školní rok 2016/2017 

dne 23.2.2016 od 14.00 – 16.00 hodin v budově MŠ

Rodiče přinesou rodný list dítěte.

Nové fotky

Vloženo: 28.01.2016

Ve fotogalerii najdete nové fotky z lyžařského kurzu a karnevalu.