Organizace

Vedení a zaměstnanci MŠ ve školním roce 2020/2021:

Ředitel školy:

Zástupkyně ředitele: Mgr. Andrea Zálešáková (pověřena vedením školy)

Vedoucí učitelka:   Jana Přikrylová

Učitelka:   Aneta Šťastná

Výdej stravy, uklízečka:    Vladimíra Němá

Telefon do školní jídelny:   735 757 594

Telefon do MŠ:    735 757 593

Provoz MŠ:   6:15 – 16:15

 

Adresa MŠ:

Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace

Mateřská škola

Ježov 88

696 48  Ježov

Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Mateřská škola Ježov je jednotřídní. Je umístěna v jednopatrové budově, v klidném prostředí obce. K provozu se využívá v patře umístěná třída a herna, která slouží i jako odpočinková místnost. V přízemí se nachází šatna a sklad hraček. Třída i herna jsou prostorné, světlé, okna jsou opatřena žaluziemi. Vybavení pomůckami a hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věkové skladbě. Mateřská škola využívá rozlehlý venkovní areál s pískovištěm, dřevěným domečkem, skluzavkami a průlezkami. Využívá i sportovní areál základní školy a místní dětské hřiště v obci

Školní řád stanoví provozní a vnitřní režim školy, práva a povinnosti rodičů, způsob organizace mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti dětí. Stravování dětí zajišťuje školní jídelna prostřednictvím zřízené výdejny stravy.