Organizace

Ředitelka školy Mgr. Jana Kristová
Vedoucí učitelka  Jana Přikrylová
Učitelka Mgr. Marie Pavličíková
Uklizečka Hana Rybová

Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

  • Mateřská škola Ježov je jednotřídní.
  • Kapacita je 25 dětí.

Je umístěna v jednopatrové budově, v klidném prostředí obce. K provozu se využívá v patře umístěná třída a herna, která slouží i jako odpočinková místnost. V přízemí se nachází šatna a sklad hraček. Třída i herna jsou prostorné, světlé, okna jsou opatřena žaluziemi. Nábytek je postupně vyměňován, zařízení 3601 je modernizováno. Vybavení pomůckami a hračkami odpovídá počtu dětí i jejich věkové skladbě. Mateřská škola využívá rozlehlý venkovní areál s pískovištěm, dřevěným domečkem, skluzavkami a průlezkami. Využívá i sportovní areál základní školy a místní dětské hřiště v obci

Školní řád stanoví provozní a vnitřní režim školy, práva a povinnosti rodičů, způsob organizace mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti dětí. Stravování dětí 6402 zajišťuje školní jídelna prostřednictvím zřízené výdejny stravy.