Třídní schůzky

Třídní schůzky se uskuteční 25. 4. 2018

  1. roč. 15.15 hodin
  2. roč. 15.00 – 16.00 hodin
  3. roč. 13.30 – 16.45 hodin
  4. roč. v 15.30 hodin
  5. roč. 14.00 – 17.00 hodin
  6. roč. 14.30 – 17.00 hodin (individuální schůzky)
  7. roč. 14.00 – 18.00 (individuální schůzky)
  8. roč. 15.00 – 16.30 hodin
  9. roč. 15.00 – 16.30 hodin