Informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR 10. 3. 2020 a následnému uzavření školy bude výuka probíhat distanční formou. Prostřednictvím emailů, facebooku a na webových stránkách školy (vpravo nahoře záložka VÝUKA) budeme zadávat úkoly pro samostudium žáků. Učivo, které budeme žákům takto zadávat, bude považováno za probrané. Žádáme rodiče o spolupráci a dohled nad vzděláváním dětí za této mimořádné situace. Děkujeme.
V případě dotazů k učivu nebo k úkolům se obraťte na vyučujícího daného předmětu (emaily vyučujících najdete na stránkách školy v záložce Kontakty).