Duben 2020

1.4. Zájezd – Rychlé šípy, Slovácké divadlo

7. 4. Zápis do 1. třídy

9. – 13. 4. Velikonoční prázdniny

14. 4. Ředitelské volno pro žáky ZŠ (ICT DVPP)

17. 4.  Noc s Andersenem

20. 4. Miniškolička

21. 4. Třídní schůzky

27. 4. Miniškolička