Novinky ZŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Vloženo: 02.04.2020

Informace z dopisu ministra školství k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ:

  • Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po otevření škol, konkrétní termín stanoví MŠMT,
  • přijímací zkouška se bude konat jen v jednom termínu na škole, kterou uchazeč uvedl na prvním místě,
  • obsahově se na přijímací zkoušce nic nemění, skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
  • výsledek přijímacího řízení bude odeslán na obě školy, které si uchazeč zvolil,
  • školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 8 kalendářních dnů, k dispozici musí být po dobu 15 dnů na webových stránkách škol, či na veřejně přístupném místě v jednotlivých školách,
  • na odevzdání zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů.
  • Standardní odvoláni je letos nahrazeno „institutem nového rozhodnutí“ – ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“).

Případné dotazy k přijímacímu řízení směřujte na vybrané střední školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vloženo: 26.03.2020

Nabízíme několik možností provedení zápisu – vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí (Žádost o odklad) a příslušné přílohy:

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy školy (budete informováni mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),

2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)

3. naskenujte a zašlete na mailovou adresu: skolajezov@email.cz, zde je nutný elektronický podpis,

4. naskenujte a zašlete datovou schránkou na adresu: ji4mm5x,

5. popřípadě doručte osobně po telefonické dohodě s vedením školy na telefonním čísle: 724 944 397.

ZDE JE PODROBNÝ NÁVOD JAK POSTUPOVAT:

Příjem Žádostí o přijetí (Žádostí o odklad) bude probíhat od 13. 4. 2020 do 23. 4. 2020.

„Ošetřovné“

Vloženo: 20.03.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy vydává ředitelka školy po telefonické domluvě na čísle 724 944 397. Potvrzený formulář zasíláme mailem. Je třeba jej vytisknout, doplnit část B a doručit zaměstnavateli.

Zápis do 1. třídy

Vloženo: 16.03.2020

Zápis do 1. třídy, který se měl konat 7. 4. 2020 bude odložen. Termín bude upřesněn. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Informace – divadlo

Vloženo:

Plánovaný zájezd do Slováckého divadla (1. 4. 2020) je přesunut na neurčito. Pokud by se představení nekonalo, peníze budou vráceny.

ŠKOLNÍ PLES

Vloženo: 12.03.2020

ŠKOLNÍ PLES, který se měl konat 28. 3. 2020 je přesunut na květen nebo červen 2020.
Den konání bude upřesněn.

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.03.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) vydá po telefonické domluvě ředitelství školy, volejte na číslo 724 944 397.

Zápis do 1. třídy

Vloženo: 06.03.2020

Rychlé šípy

Vloženo: 14.01.2020