Novinky MŠ

Schůzka srpen

Vloženo: 09.06.2020

Vážení rodiče,

Informační schůzka pro rodiče (školní rok 2020/2021) se bude konat v posledním týdnu v srpnu, konkrétně ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 16.00 hodin v mateřské škole.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 08.06.2020

Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti na informační schůzku do školy. Sejdeme se ve čtvrtek 18. 6. 2020 v 16.00 hodin v základní škole. Schůzka bude trvat přibližně hodinu.

Program:

  • Informace týkající se nástupu dětí do školy
  • Seznámení dětí s paní učitelkou a prostředím školy a třídy

Ředitelské volno

Vloženo: 29.05.2020

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Poslední den před prázdninami, kdy bude otevřena základní škola a mateřská škola je pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jana Kristová

POZOR změna telefonů

Vloženo: 28.05.2020

Od 28. 5. 2020 se mění telefonní číslo na ředitelku školy: 605 534 932

Zároveň je zavedeno telefonní číslo na zástupkyni ředitelky: 605 534 972

Informace k nástupu do MŠ

Vloženo: 19.05.2020

Vážení rodiče,

na základě telefonických rozhovorů evidujeme 18 dětí, které od pondělí 25. 5. 2020 nastoupí do mateřské školy. Děti jsou automaticky přihlášeny ke stravě. Pokud Vaše dítě z nějakého důvodu v pondělí nenastoupí do MŠ, je třeba odhlásit stravu u paní Kunické tel: 735 757 594 (stejně jako za dřívějšího provozu).

Při prvním příchodu dětí do MŠ je nutné předat učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem (25. 5. 2020). Bez tohoto prohlášení nemůžeme děti do MŠ přijmout.

Za paní učitelku Janu bude v MŠ záskok.

V případě dotazů volejte: 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Jana Kristová

Otevření MŠ

Vloženo: 06.05.2020

Oznamujeme rodičům, že od 25. 5. 2020 plánujeme otevřít MATEŘSKOU ŠKOLU.

Momentálně ještě řešíme zajištění personálního obsazení MŠ. Do termínu otevření zbývá ještě dost času, takže předpokládám, že vše se naplánuje ke spokojenosti rodičů.

Provoz mateřské školy bude organizován stejně jako před uzavřením, a to od 6.15 do 16.15 hodin včetně svačinek a obědů.

První den nástupu dítěte do mateřské školy doprovod dítěte přinese ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

Vytištěný formulář je k dispozici také na obecním úřadu v Ježově.

Pravidla docházky dětí do mateřské školy

Cesta do MŠ:

– platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – nošení roušek, rozestupy.

Příchod do MŠ a pohyb v areálu MŠ:

– rodičům není dovoleno se shromažďovat v šatně či před budovou MŠ, doprovod dětí se v budově a areálu MŠ zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou,

– doprovod dítěte se v prostorách MŠ pohybuje v roušce.

V průběhu pobytu dětí v mateřské škole:

– bude dbáno na zvýšenou hygienu rukou,

– děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky,

– bude dbáno na doporučení ministerstva školství, aby děti trávily více času venku.

Pro další informace volejte 724 944 397 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová

Sběr

Vloženo: 29.04.2020

Vážení rodiče, zde je pár informací o organizaci sběru. Cokoliv sbíráte, ať už papír, hliník či kůru citrusů, pokud můžete, skladujte vše zatím u Vás doma. Jestliže nutně potřebujete něco odvézt do školy, kontaktujte pana školníka Rybu na telefonu 731 452 747. Množství sběru, které odevzdáte ve škole nahlaste třídní učitelce Vašeho dítěte. Upozorňujeme, že v hliníkovém sběru nesmí být ani kousek jiného materiálu (jiný kov či plast).